STARPTAUTISKĀ SABARBĪBA

AS "LatRailNet" aktīvi seko starptautiskajai praksei un sadarbojas ar ārvalstu infrastruktūras pārvaldītājiem, būtisko funkciju veicējiem, nozares organizācijām, augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem un citām sabiedriskām organizācijām.

Ziemeļjūras - Baltijas dzelzceļa kravu koridors
Lai veicinātu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem un stiprinātu dzelzceļa lomu ilgtspējīgā transporta sistēmā, Latvija ir iesaistījusies Ziemeļjūras - Baltijas dzelzceļa kravu koridora paplašināšanās pasākumos. Koridors šobrīd šķērso 6 ES dalībvalstis, sākot no Ziemeļjūras ostām Atverpenē, Roterdamā, Vilhelmshēvenē, Brēmerhēvenē un Hamburgā caur Vācijas pilsētām Āheni, Hannoveri, Berlīni līdz Varšavai, Terespolei un Kauņai ar atzarojumiem no Falkenbergas uz Prāgu un Katovici. Plašāka informācija šeit!

 

Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju platforma

AS "LatRailNet" pārstāvji regulāri piedalās Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju platformas (PRIME) darba grupu kārtējās sanāksmēs, iesaistās diskusijās un sniedz nepieciešamos priekšlikumus Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma un vienotās dzelzceļa telpas uzlabošanai. Plašāka informācija šeit!

 

Sadarbība ar Lietuvas dzelzceļu infrastruktūras jaudas sadalē

AS "LatRailNet" sadarbojas ar Lietuvas Transporta drošības administrāciju (noslēgta sadarbības vienošanās) dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanā pārvadājumos starp Latviju un Lietuvu. Plašāka informācija šeit!

Sadarbība ar Igaunijas dzelzceļu infrastruktūras jaudas sadalē

AS "LatRailNet" sadarbojas ar Igaunijas Dzelzceļu (noslēgta sadarbības vienošanās) dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanā pārvadājumos starp Latviju un Igauniju. Plašāka informācija šeit!

 

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner