Noteikumi par caurlaižu režīmu

Noteikumi par caurlaižu režīmu VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkās ir izstrādāti saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna Drošības politikas 7.1. punktā noteikto un nosaka caurlaižu režīmu un tā kontroli šādās VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkās:

  • Administrācijas ēkā Rīgā, Gogoļa ielā 3 un iekšpagalms;
  • Administrācijas ēkā Rīgā, Turgeņeva ielā 14;
  • Administrācijas ēkā Rīgā, Turgeņeva ielā 21.

Ar noteikumiem var iepazīties te- 2022_01_24_Noteikumi par caurlaižu režīmu VAS Latvijas dzelzceļš administrācijas ēkās