AS “LatRailNet” aktīvi seko starptautiskajai praksei un sadarbojas ar ārvalstu infrastruktūras pārvaldītājiem, būtisko funkciju veicējiem, nozares organizācijām, augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem un citām sabiedriskām organizācijām.

Ziemeļjūras – Baltijas dzelzceļa kravu koridors

Lai veicinātu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem un stiprinātu dzelzceļa lomu ilgtspējīgā transporta sistēmā, Latvija ir iesaistījusies un darbojas Ziemeļjūras – Baltijas dzelzceļa kravu koridorā (RFC NS-B). 

RFC NS-B ir Eiropas projekts, kura mērķis ir uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu pievilcīgumu un efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un augstas kvalitātes dzelzceļa pārvadājumu piedāvājumu koridora ietvaros. RFC NS-B ietilpst vairāk nekā 8000 km dzelzceļa līniju un tas savieno svarīgākās Ziemeļjūras ostas ar Centrālo Eiropu un Baltijas valstīm, nodrošinot dzelzceļa tiltu starp Austrumu un Rietumu Eiropu. 

Detalizēta informācija par dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoriem un noteikumi, kas reglamentē dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoru izmantošanu, ir publicēta angļu valodā interneta vietnē http://rfc8.eu/cid/. 

Atjaunināts Koridora Īstenošanas plānu var atrast šeit. 

RFC NS-B kursējošiem kravu vilcieniem sagatavo iepriekš sagatavotus vilcienceļus (angl.  Pre-arranged Paths - PaP), kas ir starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājumu jauda, ​​kas tiek publicēta katra gada janvāra mēneša 2. pirmdienā PaP katalogā par nākamo kustības grafiku (11 mēnešus pirms kustības grafika izmaiņu veikšanas). PaP tiek definēti atbilstoši konkrētiem parametriem, piemēram, slodzei, garumam vai lokomotīves tipam, un tiek organizēti un parādīti loģiskās ģeogrāfiskās sadaļās. PaP katalogs ir pamats starptautiskiem vilcienu maršrutu pieprasījumiem. 

Pirms PaP rezervācijas jāiezvērtē vai plānotais pārvadājums atbilst PaP iezīmēm: 

  • starptautiski vilcienceļi, kas ir iepriekš izveidoti un saskaņoti stap vairāk nekā vienu dzelzceļa tīklu; 
  • definēti ņemot vērā konkrētus parametrus; 
  • publicēt11 mēnešus pirms kustības grafika izmaiņām (X-11);
  • IMs plānošanas rīkos aizsargāti pret būtiskām izmaiņām, kas izriet no citiem jaudas pieprasījumiem; 
  • publicēts PCS; 
  • tiek piešķirti ar C-OSS starpniecību iesaistīto IMs / AB vārdā.

C-OSS pieņem jaudas pieprasījumus no dzelzceļa pārvadātājiem, starptautiskām dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu grupām un citām personām vai juridiskām personām, piemēram, kuģu kravas nosūtītājiem, kravas ekspeditoriem un kombinēto pārvadājumu operatoriem (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 15. pantu). Vairāk informācijas var saņemt, kontaktējoties ar savu C-OSS pārstāvi. 

“RailNetEurope” (Association for facilitating international traffic on railway infrastructure, RNE)

AS “LatRailNet” 2020.gada 20.maijā kļuvis par asociācijas RNE pilntiesīgu dalībnieku.

RNE atvieglo starptautisko dzelzceļa biznesa darbību, izveidojot saskaņotus starptautiskos biznesa procesus, rokasgrāmatas un vadlīnijas, kā arī informācijas tehnoloģiju instrumentus.

Dalība RNE ļauj AS “LatRailNet” nodrošināt jaudas sadali vairākos tīklos, mainīties un dalīties ar informāciju un attīstīt dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu digitālus risinājumus veicinot dalībnieku starptautisko uzņēmējdarbību.

Informācija par starptautisko sadarbību starp infrastruktūras pārvaldītājiem, kas ir RNE biedri, ir publicēta angļu valodā interneta vietnē http://www.rne.eu/organisation.

Vienas pieturas aģentūra (OSS)

OSS tīkls pārstāv infrastruktūras pārvaldītājus un tā būtisko funkciju veicējus  starptautiskajā satiksmē. Tā veido vienotu kontaktpunktu visam starptautiskajam dzelzceļa pārvadājumu maršrutam, sākot ar jautājumiem, kas saistīti ar piekļuvi starptautiskajiem ceļiem, līdz darbības pārskatam pēc vilciena brauciena. Infrastruktūras pārvaldītājs – LDz un tā būtisko funkciju veicējs- AS “LatRailNet”  darbojas RFC NSB OSS.

OSS kontaktpunktu saraksts un detalizēta informācija par RNE IT risinājumiem ir pieejama: http://www.rne.eu/.