AS “LatRailNet”

AS "LatRailNet" dibināta 2010.gada 27.decembrī

Akciju sabiedrība "LatRailNet" ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas - lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

Dzelzceļa likums nosaka, ja koncerna valdošais uzņēmums (kapitālsabiedrība) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, bet šā koncerna atkarīgā sabiedrība ir pārvadātājs, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas veic cits šā koncerna atkarīgais uzņēmums (kapitālsabiedrība), kas pats nav pārvadātājs un ir neatkarīgs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā.

Direktīvā 2012/34/ES noteikts, ka dalībvalstis nodrošina, ka būtiskās funkcijas, kuras nosaka vienlīdzīgu un nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai, uztic iestādēm vai uzņēmumiem, kas paši nesniedz nekādus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Neatkarīgi no organizatoriskās struktūras ir jāspēj pierādīt, ka šis mērķis ir sasniegts.

Plašāku informācija par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām skatīt šeit.

Pārvaldītāja būtiskās funkcijas

AS "LatRailNet" saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas - lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

AS “LatRailNet” stratēģija

AS “LatRailNet” personāls

Šobrīd nav aktuālo vakanču

 

AS “LatRailNet” iepirkumi

AS “LatRailNet” ziedojumi

AS "LatRailNet" nav veikusi un neplāno veikt, kā arī nav saņēmusi un nesaņem ziedojumus.

AS “LatRailNet” padome

EDMUNDS BEĻSKIS

Padomes priekšsēdētājs

Latvijas Universitātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu Sabiedrības vadībā, Rīgas Tehniskās universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu mašīnbūves tehnoloģijās un inženiera kvalifikāciju tehnoloģisko procesu un ražošanas automatizācijā.

Strādājis ar elektronisko sakaru, dzelzceļa infrastruktūras, atbilstības novērtēšanas un standartizācijas jomu saistītās kapitālsabiedrībās un valsts iestādēs, ieguvis darba pieredzi valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs, bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un VAS “Latvijas Gaisa satiksme” padomes loceklis, Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors, kā arī AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis, SIA “LGS Mācību centrs” valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības konkurētspējas departamenta direktors un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes loceklis.

Pilnvaru termiņš no 2021.gada 16.februāra līdz 2026.gada 15.februārim.

MĀRTIŅŠ BIČEVSKIS

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Strādājis par valsts sekretāru Finanšu un Tieslietu ministrijās, līdzdarbojies un vadījis valsts kapitālsabiedrību padomes enerģijas un nekustamā īpašuma sektoros, bijis Komercbanku asociācijas prezidents. Karjera publiskajā pārvaldē, kā arī liela pieredze privātā biznesa Interešu pārstāvībā. Startup ekosistēmas entuziasts un Latvijas sporta ekosistēmas aktīvists.

Šobrīd ir Latvijas Olimpiskās Komitejas Izpildkomitejas loceklis, Handbola federācijas prezidents, Latvijas Riska kapitāla asociācijas valdes loceklis.
Commercialization Reactor Fonda līdzieguldītājs, mentors programmā .Cocoon (Tartu dibināta pirmā de-akcelerācijas programma jaunuzņēmumu dibinātājiem), Edtech Evolution un She Loves Tech Austrumeiropas atlases līdzdibinātājs.

Pilnvaru termiņš no 2021.gada 16.februāra līdz 2026.gada 15.februārim.

ANDREJS PANČENKO

Padomes loceklis

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī profesionālais mākslas bakalaura grāds Liepājas Pedagoģijas akadēmijā.

Profesionālā darbība pēdējos 20 gadus ir bijusi cieši saistīta ar finanšu pakalpojumu jomu, no kuriem pēdējos 15 gadus bijis starptautiskā auto līzinga uzņēmuma SIA ALD Automotive valdes loceklis un ALD Automotive Baltijas vadības komandas loceklis. No 2013. gada līdz 2015. gadam vadīja ALD Automotive uzņēmumu Lietuvā.

Pirms tam strādājis Swedbank grupas uzņēmumos. Pieredzi publisko kapitālsabiedrību darbā ieguvis kā SIA Rīgas Satiksme padomes loceklis.

Šobrīd ir SIA AJKC izpilddirektors un vadības konsultants.

Pilnvaru termiņš no 2021.gada 16.februāra līdz 2026.gada 15.februārim.

AS “LatRailNet” valde

JUSTĪNA HUDENKO

Valdes priekšsēdētāja

Dzimusi 1975.gada 17.jūnijā

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi ekonomikas doktora grādu.

Iepriekš strādājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna meitas uzņēmumos, ieņemot AS "LatRailNet" finanšu direktores un SIA "LDz Infrastruktūra" galvenās ekonomistes amatus. Dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicēju starptautiskās darba grupas CHRISTINE locekle, PRIME (the Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) locekle, North Sea- Baltic Rail Freight Corridor pārvaldes locekle.

Pilnvaru termiņš no 2021.gada 22.jūlija līdz 2026.gada 23.jūlijam.

GUNTARS LAPIŅŠ

Valdes loceklis

Dzimis 1970.gada 22.oktobrī

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā ieguvis profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā.

Iepriekš bijis VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmuma SIA "LDz infrastruktūra" valdes loceklis un juridisko un administratīvo lietu direktors.

Pirms darba koncernā ieņēmis vadošus amatus dažādās Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās.

Pilnvaru termiņš no 2021.gada 8.augusta līdz 2026.gada 9.augustam.

AS “LatRailNet” uzņēmuma pārvaldību reglamentējošie dokumenti