AS “LatRailNet”

Akciju sabiedrība "LatRailNet" ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas - lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

BŪTISKĀS FUNKCIJAS

NOTIKUMU UN AKTUALITĀŠU KALENDĀRS

Notikumi

Aktualitātes

Šim mēnesim nav pievienoti notikumi un aktualitātes

PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS MAKSA

{{selected_item.starts_from}}

PIETEIKUMA NODROŠINĀJUMA MAKSA PAR IEDALĪTO JAUDU

{{selected_item.starts_from}}

PĀRVADĀTĀJI

Carrier
Carrier
Carrier
Carrier
Carrier
Carrier
0000
galveno sliežu ceļu izv. garums, km
00000
pārv. apjoms gadā, tūkst. vilc. km
0
dzelzceļa pārvadātāji
00000
pārvadātas kravas gadā, tūkst. tonnas
00000
pārvadāti pasažieri gadā, skaits tūkst.